O zavodu

Naš namen je finančno, materialno in duševno pomagati domačim otrokom in njihovim družinam, ki so se znašli v finančni, materialni, čustveni in psihični stiski.

Dejavnost organizacije:

 • promocija prostovoljne dejavnost
 • prizadevanje za dvig ugleda prostovoljnemu delu in skrb za socialno varnost
 • izobraževalna dejavnost
 • svetovalno delo
 • dobrodelne akcije
 • humanitarni projekti zbiranja sredstev za pomoč družinam v materialni stiski
 • programi za žalujoče otroke in mladostnike
 • programi psihosocialne in materialne pomoči namenjeni socialno ogroženim otrokom in družinam
 • ustvarjalne delavnice in delo z otroki
 • organizacija brezplačnih letovanj za otroke iz socialno ogroženih družin
 • prodaja storitev in izdelkov za dobrodelni namen
 • športni programi za spodbujanje psihofizičnih in motoričnih sposobnosti za otroke in krepitev zdravja
 • svetovanje otrokom v stiski
 • osebni trener za otroke in odrasle

Zakaj pomagati nam:

 • Ker smo starši
 • ker gredo sredstva v roke tistih, ki jih potrebujejo,
 • ker ne razkrivamo identitete otroka in družine,
 • ker pomagamo brezpogojno
 • ker imamo znanje in sodelujoče strokovnjake iz različnih področij
 • ker resnično razumemo stiske družin, ki so v finančni in psihični stiski
 • ker se trudimo vtisniti v zavest vsakogar, da ne sme, niti, ko mu je najlepše, pozabiti, da nekdo v bližini potrebuje njegovo pomoč,
 • ker smo za otroke,
 • ker smo za družine,